ลงทะเบียน
บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

       จากประสบการณ์เกือบสองทศวรรษในการบริหารและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มามากมาย ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ “แกรนด์กิตติยา” ในโซนกรุงเทพฯตะวันตกและปริมณฑล ด้วยความใส่ใจ บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคุมการก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพ และคัดสรรวัสดุอย่างพิถีพิถัน ด้วยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยจริง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกสบายอุ่นใจ ทุกพื้นที่คุ้มค่า

       เรามีความภูมิใจที่ได้พัฒนาสร้างสรรโครงการที่ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าคำว่า “บ้าน” และได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและบ้านที่ีมีคุณภาพ โดยเรายังคงยึดหลักในคุณภาพและการให้บริการ ภายใต้ปณิธานการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขและได้รับประโยชน์สูงสุดกับรางวัลของชีวิตและครอบครัว

THE ULTIMATE OF LIVING ที่สุดแห่งการอยู่อาศัยวิสัยทัศน์ (Vision Statement)

เป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก ที่ลูกค้านึกถึงอันดับแรก

แนวคิด (Concept)

เราสร้างสรรค์โครงการที่ดีที่สุด ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นมากกว่าคำว่า "บ้าน" สำหรับลูกค้า

ภารกิจ (Mission Statement)

เราคือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกค้ายอมรับและพึงพอใจ เป็นที่น่าเชื่อถือ และเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง
We represent a reliable and sustainable-developed real estate company, to satisfy and to be accepted by our customers.

รางวัล (Awards)

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธุรกิจขนาดกลาง) โดยสำนักงาน กปร. พ.ศ.2551
ประเมินคุณภาพธุรกิจประเภทธุรกิจก่อสร้างระดับดี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553

ประวัติบริษัท


• รายได้ 400 ล้านบาท


• รางวัลโครงการน่าอยู่ อ. สามพราน
• THE BALANZ ( Pinklao - Sai 5 )


• THE BALANZ ( Salaya )
เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ลบ.


• แกรนด์กิตติยา ( พุทธมณฑลสาย 4 - ศาลายา )


• ประเมินคุณภาพธุรกิจประเภทธุรกิจก่อสร้างระดับดี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553
• รายได้ 200 ลบ.


• รางวัลชมเชย การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธุรกิจขนาดกลาง) โดยสำนักงาน กปร. พ.ศ.2551
• กิตติยาซิตี้ ( พุทธมณฑลสาย 4 - เพชรเกษม )


• แกรนด์กิตติยา ( พุทธมณฑลสาย 4 - พระราม 2 )
• รายได้ 100 ลบ
• รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง "รางวัลชมเชย ด้าน ธุรกิจขนาดกลาง"


• แกรนด์กิตติยา ( เพชรเกษม 81 - บางบอน 5 )


• ก่อตั้ง LP Group
• โครงการธนาสุข 1 - 4

ประวัติบริษัท


• รายได้ 400 ล้านบาท


• รางวัลโครงการน่าอยู่ อ. สามพราน
• THE BALANZ ( Pinklao - Sai 5 )


• THE BALANZ ( Salaya )
เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ลบ.


• แกรนด์กิตติยา ( พุทธมณฑลสาย 4 - ศาลายา )


• ประเมินคุณภาพธุรกิจประเภทธุรกิจก่อสร้างระดับดี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553
• รายได้ 200 ลบ.


• รางวัลชมเชย การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธุรกิจขนาดกลาง) โดยสำนักงาน กปร. พ.ศ.2551
• กิตติยาซิตี้ ( พุทธมณฑลสาย 4 - เพชรเกษม )


• แกรนด์กิตติยา ( พุทธมณฑลสาย 4 - พระราม 2 )
• รายได้ 100 ลบ
• รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง "รางวัลชมเชย ด้าน ธุรกิจขนาดกลาง"


• แกรนด์กิตติยา ( เพชรเกษม 81 - บางบอน 5 )


• ก่อตั้ง LP Group
• โครงการธนาสุข 1 - 4