ลงทะเบียน
       
     รายละเอียดโปรโมชั่น เปิดโครงการ เดอะบาลานซ์ ซิกม่า

ฟรี ! ค่าส่วนกลาง 2 ปี สำหรับแบบบ้าน Zigma R และ Zigma X มูลค่า 36,000 บาท แบบบ้าน Zigma MAX มูลค่า 43,200 บาท

        * โครงการเดอะบาลานซ์ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดิน และดำเนินการขายโดย บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ชื่อโครงการ เดอะบาลานซ์ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) ที่ตั้งโครงการ หมู่ 8 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โฉนดที่ดินเลขที่ 5714, 5733, 26468, 26469, 57362, 57363, 57364, 57365, 91392, 91393 และ 98649 เลขที่ดิน 188, 208, 844, 843, 202, 203, 204, 205, 888, 283 และ 347 เนื้อที่ดินจัดสรรประมาณ 39-3-10.60 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 1-0-95.06 ไร่ ใบอนุญาตจัดสรรอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ดินมีภาระผูกพันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมษายน 2562 คาดว่าแล้วเสร็จ (บางส่วน) ประมาณ ธันวาคม 2563