ลงทะเบียน
       
     รายละเอียดโปรโมชั่น เปิดโครงการ เดอะบาลานซ์ ซิกม่า 🏡

29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 พบกับราคาที่ดีที่สุด โครงการที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมโปรโมชั่นที่ดีที่สุด 💙
ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอน ฟรี ! ค่าจดจำนอง ฟรี ! ค่าส่วนกลาง 2 ปี

เงื่อนไขกิจกรรมจับฉลากลุ้นสิทธิ์ซื้อบ้านในราคาพิเศษ 3.19 ล้านบาท

1. กิจกรรมจับฉลากลุ้นสิทธิ์ซื้อบ้านในราคาพิเศษ 3,190,000 บาทในวันที่ 129 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 จำนวนวันละ 1 สิทธิ์
2. ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนแสดงสิทธิ์รับทราบว่า
สิทธิพิเศษ คือ สิทธิ์ในการซื้อบ้านราคาพิเศษ ราคา 3,190,000 บาท จำนวน 1 แปลงต่อ 1 ท่าน โดยเป็นแปลงที่บริษัทกำหนด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ แลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบรายละเอียดและเข้าชมโครงการแล้ว 3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนที่โครงการตั้งแต่เวลา 9:00 -14:00 น. และจับฉลากในเวลา 15:00 น. ของในแต่ละวัน
4. ผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อบ้านราคาพิเศษพร้อมวางเงินจองจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ได้รับสิทธิ์นั้นทันทีมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้อยู่บริเวณงานหรือไม่แสดงตัว ณ เวลานั้น ถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีได้รับสิทธิ์สำรองรายถัดไป
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. แปลงราคาพิเศษ 3,190,000 บาท นี้ ผู้ซื้อจะได้รับโปรโมชั่นตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น และไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

        * โครงการเดอะบาลานซ์ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดิน และดำเนินการขายโดย บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ชื่อโครงการ เดอะบาลานซ์ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) ที่ตั้งโครงการ หมู่ 8 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โฉนดที่ดินเลขที่ 5714, 5733, 26468, 26469, 57362, 57363, 57364, 57365, 91392, 91393 และ 98649 เลขที่ดิน 188, 208, 844, 843, 202, 203, 204, 205, 888, 283 และ 347 เนื้อที่ดินจัดสรรประมาณ 39-3-10.60 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 1-0-95.06 ไร่ ใบอนุญาตจัดสรรอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ดินมีภาระผูกพันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมษายน 2562 คาดว่าแล้วเสร็จ (บางส่วน) ประมาณ ธันวาคม 2563